Kasia Redzisz, Karol Sienkiewicz

Świadomość Neue Bieriemiennost (Something Flashed, Sometinhg Broke, Something Remained)

 

Świadomość Neue Bieriemiennost (Neue – z niem. nowa, Bieriemiennost – z ros. brzemienność), grupa artystyczna działająca w drugiej połowie lat 80. w Polsce, którą tworzyła trójka rzeźbiarzy: Mirosław Bałka, Mirosław Filonik i Marek Kijewski. Na wspólnych wystawach obchodzili święta z komunistycznego, „czerwonego” kalendarza: Dzień Kobiet, Dzień Zwycięstwa, Dzień Górnika... Ich akcje, performensy, rzeźby stawiały na głowie propagandową rzeczywistość. Efemeryczny charakter działań powodował, że nierzadko umykały procesowi historyzacji. Twierdzili, że łączy ich wspólna Świadomość. Książka „Something Flashed, Something Broke, Something Remained” odtwarza ulotną historię grupy, jednocześnie wpisując ją w kontekst polskiej rzeczywistości lat 80. i ówczesnej sceny artystycznej. Ujmuje kolektywne działanie jako alternatywę wobec sytemowych braków i ograniczeń. To studium przypadku, opowiada historię trójki „młodych ludzi”, meandrujących w nie zawsze sprzyjających warunkach, ich ambicji i aspiracji. Do jakiego stopnia determinowały ich kryzysowe realia? I jak można było sobie z nimi radzić za pomocą sztuki?

 

Kasia Redzisz jest kuratorką Tate Modern w Londynie, od 2007 roku wspólnie z Magdą Materną prowadzi fundację Open Art Projects, od 2011 roku pracuje nad projektem „Otwock” realizowanym wspólnie z Mirosławem Bałką. Karol Sienkiewicz jest krytykiem sztuki, laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy w 2012 roku. W 2009 roku wspólnie opracowali zbiór tekstów Andy Rottenberg Przeciąg.

Autorem projektu książki jest Błażej Pindor.

 

Wersja angielska publikacji ukazała się nakładem fundacji Open Art Projects w Warszawie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Partnerem publikacji jest Muzeum PRL (w organizacji)

ISBN 978-83-927285-2-8

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego