Open Art Projects / PROJEKTY / KONFERENCJA TATRZAŃSKA

KONFERENCJA TATRZAŃSKA

4 – 6 grudnia 2014

Zakopane


 

Podczas Konferencji tatrzańskiej w górskim kurorcie, Zakopanem spotkają się twórcy i teoretycy sztuki. Swoje prace, dyskusje i prezentacje poświęcą awangardowej tradycji miejsca, artystom z nim związanym, a także mitologii miasta i otaczającej go natury. Nawiązując do historii zakopiańskiej kolonii artystycznej - grupy pisarzy i artystów, dla których u schyłku dziewiętnastego wieku Zakopane stało się centrum intelektualnej debaty i źródłem inspiracji, Konferencja stawia pytanie o jego twórczy potencjał.

 

Punktem wyjścia dla rozważań jest twórczość rzeźbiarza, Władysława Hasiora (1928 – 1999). Przez całe życie związany z Zakopanem, był on jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów powojennej Polski. Charyzmatyczny autor pomników, rzeźb, assamblaży, performensów i scenografii, podróżując i czerpiąc z zagranicznych doświadczeń, w swej sztuce pozostawał zawsze bliski tatrzańskiej kulturze materialnej, obrzędowości i symbolice. Niedawny remont autorskiej galerii artysty i związane z nim prace nad jego archiwum zaowocowały nowymi badaniami nad jego twórczością i działalnością edukacyjną. Stąd, ważnym elementem konferencji jest sympozjum poświęcone Tatrom, Zakopanemu i Hasiorowi. Składające się na nie wystąpienia ukazują miasto i jego historię z perspektywy sztuki, literatury, antropologii i polityki. Traktują Zakopane jako intelektualny konstrukt, idylliczną utopię, miejsce wymyślone. Idąc tym tropem część sympozjum koncentruje się na praktyce Hasiora widzianej w świetle lokalnej tradycji i obyczajowości oraz na figurze samego artysty, niezwykle świadomie kształtującego swój publiczny wizerunek. Pozostałe prezentacje ujmują jego twórczość w szerszym artystycznym kontekście, stawiając pytania o jej wyjątkowość i pokrewieństwo z międzynarodowymi tendencjami w sztuce, a także uwikłanie w historię i politykę. Gromadząc specjalistów z różnych dziedzin sympozjum, bardziej niż jako akademicka próba przepisania dorobku Hasiora, pomyślane zostało jako przyczynek do krytycznego spojrzenia na jego złożone dzieło.

 

Konferencja wyznacza dla niego szerokie pole odniesień i wątków interpretacyjnych. Jej trzon stanowi program artystyczny z udziałem międzynarodowych twórców. Prezentują oni swoje prace między innymi na wystawie „Wątłe muzy” dedykowanej zwyczajnym przedmiotom przekształcanym w niezwykłe dzieła sztuki. Wystawa opowiada o wnikliwym i czujnym przyglądaniu się codziennej rzeczywistości. Współczesne i historyczne prace rozmywają granice pomiędzy tym, co pospolite, a tym, co wyjątkowe. Kwestionują też racjonalistyczny podział świata na ożywiony i nieożywiony, ukazując go przez pryzmat intuicji i wyobraźni. Nastrój wystawy determinuje specyfika jej lokalizacji – tajemnicza natura, fantastyczna mitologia miejsca i surrealistyczne wątki przewijające się w praktyce wielu związanych z nim artystów. Aneksem do niej jest pokaz wyboru slajdów z Notatnika fotograficznego Hasiora, kolekcji jego zdjęć dokumentujących kulturę wernakularną Zakopanego i okolic. Wystawie towarzyszy realizacja Marii Lobody Dzień za Noc w wysokogórskim schronisku w Dolinie Pięciu Stawów. Na Konferencję składają się również program filmowy Echa z górskich krain inspirowany tatrzańską przyrodą i rytuałami, performens Agnieszki Brzeżańskiej oraz koncert współpracujących przed laty z Hasiorem muzyków z zespołu Pathman.

 

Uczestnicy sympozjum: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, David Crowley, Julita Dembowska, Anna Dezeuze, Jan Gondowicz, Łukasz Gorczyca, Dorota Jarecka, Ewa Klekot, Błażej Pindor, Slavs and Tatars, Ewa Tatar, Sarah Wilson, Anna Żakiewicz

 

Program artystyczny:


Wystawa „Wątłe muzy”

Muzeum Tatrzańskie, Galeria Sztuki XX wieku w willii Oksza (5 grudnia 2014 – 11 stycznia 2015, wernisaż 4 grudnia)

Artyści: Caroline Achaintre, Geta Brătescu, Agnieszka Brzeżańska, Ewa Ciepielewska, Jos de Gruyter i Harald Thys, Habima Fuchs, Walon Green, Běla Kolářová, Mark Leckey, Basim Magdy, Charlotte Moth, Paulina Ołowska, Erna Rosenstein

 

oraz

 

Dzień za noc

Maria Loboda

Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów

 

Wykad telepatyczny

Agnieszka Brzeżańska (4 grudnia 2014, godz. 20, Galeria Władysława Hasiora)

 

„Echa górskich krain”

Program filmowy: Ben Rivers, Harry Smith, Cem Raios T'Abram collective (kuratorka: Margarida Mendes, 6 grudnia 2014, godz. 20, Kino Sokół)

 

Koncert:

Pathman i Kinior (6 grudnia 2014, godz. 21.30, Dworzec Tatrzański)

 


Program

Informacje praktyczne

 


Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimyo potwierdzenie udziału do 20 listopada na: tatraconference@gmail.com

 

***

Program artystyczny realizowany jest przez Open Art Projects i Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

 

Sympozjum realizowane jest przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem i Stowarzyszenie Volans

 

Inicjatorka projektu: Kola Śliwińska

Kuratorka: Kasia Redzisz

Koordynacja programu artystycznego: Magda Materna, współpraca: Emma Knaflewska

Koordynacja sympozjum: Kola Śliwińska, Ewa Ciepielewska

Koordynacja ze strony Muzeum Tatrzańskiego: Julita Dembowska

 

***

Sympozjum realizowane jest z dotacji Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie, dofinansowane ze środków Miasta Zakopane w partnerstwie z Biurem Promocji Zakopanego

 

Program artystyczny dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego i Miasta Zakopane w partnerstwie z Biurem Promocji Zakopanego.

 

Partnerzy organizacyjni: Schronisko Górskie PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, Kino Sokół, Dworzec Tatrzański

 

Zrealizowano przy wsparciu Instytutów Kultury Polskiej w Londynie, Sztokholmie i Paryżu

 

Dodatkowe wsparcie: Grand Hotel Stamary, Centralny Ośrodek Sportu Zakopane, Hotel Skalny, Restauracja Konstantynówka, Karpla Konsulting, Osman Djajadisastra, Future Tech Marcin Słodyczka, Maciej Stasiński, Kropla Krynicy, Sabała Karczma – 1879 – Hotel

 

Patronat honorowy: Janusz Majcher - Burmistrz Miasta Zakopane

 

Partnerzy Open Art Projects: Polpharma, Fundacja Rodziny Staraków, Spectra Art Space, Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.