Exílios

Paula Trope

Exilios (2006)

Uczestnikami projektu są żyjący w Rio de Janeiro Polacy, którzy opuścili ojczyznę w różnych okresach. Instalacja Pauli Trope łączy zapis ich wyznań z kolekcją wykonanych przed laty fotografii i przedmiotów należących do bohaterów. Indywidualne doświadczenia i przeżycia układają się w obraz europejskiej historii. Poszczególne wypowiedzi ujawniają różnorodność zagadnień związanych z wygnaniem, imigracją, budowaniem nowej tożsamości i świadomości narodowej. Trope sięga do zakamarków pamięci, przywracając jej to, co dawno zostało zepchnięte na margines świadomości.

Instalacja była prezentowana w Parku Świętokrzyskim w Warszawie we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz w Parque das Riunas w Rio de Janeiro.

 

Tekst: Paulo Herkenhoff