Ultraleve

Paweł Althamer

Ultraleve (2011) – instalacja Pawła Althamera będąca ingerencją w przestrzeń publiczną Brasilii. Brazylijska stolica, zbudowana „na surowym korzeniu” w głębi interioru, powstała jako wcielenie modernistycznej utopii idealnego miasta. Zaprojektowany przez Lucio Costę wraz z Oscarem Niemeyerem plan założenia przybrał kształt samolotu. W swoim projekcie Paweł Althamer odwołuje się bezpośrednio do tej formy, nawiązując jednocześnie do rzeczywistości politycznej w Polsce. Na brasilijskim „skrzydle” artysta umieścił szachownicę w narodowych barwach. Łącznikiem pomiędzy dwoma, zdawałoby się odległymi terytoriami, stali się mieszkający w Brasilii pracownicy polskiej ambasady, zaproszeni przez artystę do udziału w realizacji jego pracy.

 

Tekst: Kasia Redzisz

 

Partner projektu: Ambasada RP w Brazylii

Dokumentacja fotograficzna i video: Michał Szlaga

Zrealizowano w ramach wystawy Aberto Brasilia, przygotowanej przez Wagnera Barja, dyrektora Museu Nacional w Brasilii dla Centro Cultural Banco do Brasil

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Adama Mickiewicza.