Marzyciel

Paweł Althamer

Marzyciel (2011) to autobus przekształcony przez Pawła Althamera we współpracy z mieszkańcami Broniowa i Ostałówka (południowe Mazowsze, powiat szydłowiecki) w mobilną galerię i miejsce spotkań. Pojazd został pomalowany na złoto, z zewnątrz ozdabiają go wykonane przez artystę płaskorzeźby. Jego wnętrze zostało tak zaaranżowane, by można było swobodnie w nim podróżować – poza konwencjonalnymi siedzeniami ma on też część mieszkalną i niewielką świetlicę.

Projekt wpisuje się w ciąg prac Althamera opartych na partycypacji i współdziałaniu z różnymi grupami społecznymi. Remont starego autobusu w Broniowie i Ostałówku nawiązuje do książki Tomasza Rakowskiego "Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy". Autor opisuje w niej m.in. popularny w tej okolicy tuning samochodów i rozwijającą się wokół niego kulturę grupowego słuchania muzyki jako fenomen wynikający z potrzeby przeżycia wspólnotowego. Podróż Marzycielem to zaproszenie do innego rodzaju zbiorowego doświadczenia. Autobus stanie się miejscem warsztatów i wspólnych działań. Jego pasażerowie przede wszystkim jednak będą mogli obserwować z okien wybrane przez artystę fragmenty rzeczywistości. Percypowanie najbliższego otoczenia, odkrywanie go na nowo jest wątkiem stale przewijającym się w twórczości Althamera, eksplorowanym w serii jego spacerów czy wielokrotnie odbywanych podróży. Używane przez niego pojazdy (autobus, łódź, samolot) stają się nie tylko narzędziami umożliwiającymi fizyczne przemieszczanie się z miejsca na miejsce, lecz także wehikułami przemiany. Podróż jest dla Althamera metaforą uwolnienia się od barier i ograniczeń. Złoty autobus przez swą mobilność jest „nie-miejscem”, przestrzenią „pomiędzy” - wyjętą poza nawias codzienności. W jego obrębie relacje, normy i konwencje muszą zostać określone na nowo. W swoim projekcie Althamer bliski jest foucaultowskiemu pojęciu heterotopii. „Statek jest heterotopią par excellence. W cywilizacji bez łodzi, marzenia wysychają” – pisał francuski filozof w eseju "O innych przestrzeniach" (1967).

Podróże Marzycielem odbywały się w listopadzie i grudniu 2011 roku.

 

Projekt Pawła Althamera zrealizowany we współpracy z Brunem Althamerem, Pauliną Antoniewicz, Dianą Grabowską, Kasią Zbroszczyk, Wojtkiem Zbroszczykiem

Dokumentacja foto: Tomek Kaczor, Janek Mencwel

Zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy